EUROSOL

Aditiv za dizel

Multifunkcijski aditiv za dizelsko gorivo vzdržuje delovanje dizelskega motorja na visoki ravni in podaljšuje življensko dobo vitalnih delov motorja.

Aditiv za dizel Eurosol
blue-before

Problemi z dizelskim gorivom v rezervoarju

Nezaželjena kontaminacija v dizelskem gorivu se pojavi, zaradi mešanja goriv iz različnih virov in ostankov goriva v cisternah za transport, shranjevanje.

Zaradi nečistoč v gorivu bo vžig motorja težji ali nemogoč, motor bo deloval neodzivno in proizvedel manj moči od pokurjenega goriva. Za voznika to pomeni večji pritisk na stopalko za plin, večjo porabo goriva, večji izpusti emisij, ter višje stroške.

Voda

Voda je najpogostejša nezaželjena kontaminacija v dizelskem gorivu. V sistemu deluje kot goba, ki nase veže umazanijo.

 • Povzroča rjo, korozijo in s tem poveča obrabo sistema za dovod goriva.
 • Pri 0 °C voda v rezervoarju zmrzuje in otežuje zagon motorja.

Umazanija

Umazanijo v rezervoar goriva vnesemo vsakič, ko tankamo in se nabira po celotnem sistemu.

 • Poveča obrabo črpalke goriva in injektorjev za vbrizg goriva.
 • Slabo vpliva na razpršitev goriva v cilindru.
 • Mikroorganizmi povzročajo nastanek sluzi, ki maši filter goriva.

Parafin

Ob nizkih temperaturah se iz goriva prične izločati parafin:

 • Gorivo se zgosti in postane motne barve.
 • Parafinski vosek zamaši filter goriva.

Kako Eurosol izboljša kvaliteto dizelskega goriva?

Eurosol trajno očisti komponente in kar je najbolj pomembno, da pri tem ni agresiven do materialov, kar je prednost pred konkurenčnimi izdelki.

Z odstranitvijo nečistoč iz goriva in komponent za vbrizg goriva bo izgorevanje goriva popolnejše.

Izboljšana motorne sposobnosti pri hladnem vžigu dizelskega motorja.

Prepreči obrabo komponent v sistemu za dovod in vbrizg goriva.

Izboljšanje kakovosti goriva je v skladu z DIN EN 590 in RME. Skladno s predpisanimi mejnimi vrednostmi izpušnih plinov (paragraf 47a in 47b) nemškega Zakona o registraciji vozil.

blue-after

Odpravi težave z vodo

 • Veže prosto vodo in kondenz z gorivom.
 • Prepreči zmrzovanje vode.
 • Prepreči nastanek rje in korozije na sistemu za dovod goriva.

Čisti sistem

 • Razgradi ostanke goriva in manjše delce umazanije.
 • Trajno očisti celoten sistem za dovod goriva od rezervoarja do cilindra.
 • Zavira razvoj mikroorganizmov.

Prepreči izločanje parafina

 • Izločanje parafina iz goriva se prestavi na bistveno nižjo temperaturo.
 • Prepreči mašenje filtra goriva s parafinskim voskom.

Slabše izgorevanje dizelskega goriva

Popolno izgorevanje je odvisno od kvalitete goriva, optimalne količine vbrizganega goriva in vzorca razpršitve goriva v valj.

Nepopolno izgorevanje goriva, poleg večje porabe goriva drastično poveča izpuste neizgorelih ogljikovodikov, CO2, NOx, trdih delcev in drugih emisij, ki še dodatno obremenijo izpušni sistem: EGR ventil, filter trdnih delcev (DPF / FAP) in katalizator.

motor-pred

KVALITETA GORIVA

Večina dizelskih goriv je zaradi ekonomskih vzrokov proizvedenih na način, da dosežejo minimum zahtev standarda (EN 590, SIST EN 590 ). Kar ne pomeni, da bo gorivo doseglo optimalen izkoristek.

 • Nizko cetansko število zmanjša učinkovitost izgorevanja.
 • Današnje dizelsko gorivo ima manjšo vsebnost žvepla in s tem slabšo mazljivost.
 • Neizgorelo gorivo razmasti stene valja in redči motorno olje v posodi pogonske gredi.

VBRIZG GORIVA

Ključni moment kjer kvaliteta goriva, čistost injektorjev in cilindrov pride do izraza je razpršitev goriva v cilinder.

 • Nečistoče v injektorjih popačijo vzorec razpršitve goriva v valju.
 • Nepravilna razpršitev goriva v valju je vzrok za nepopolno izgorevanje goriva.
 • Smolnate obloge v injektorjev  vodi v njihovo zamašitev in odpoved motorja.

SAJE IN SMOLNATE ZLEPITVE

Zaradi okoljevarstvenih ukrepov so moderni dizli pridušeni in se zato saje izdatno kopičjo v sistemu.

 • Nabiranje saj na batu in zgornjem delu cilindra vpliva na pravilno razpršitev goriva.
 • Saje na sedežih ventilov preprečijo, da bi se ventili popolnoma zaprli.
motor-potem

Eurosol za popolno izgorevanje

Eurosol DIZEL aditiv z verižnim učinki, ki se začnejo že v rezervoarju, nadaljujejo v cilindru in končajo v izpušnem sistemu doseže optimalno izgorevanje goriva, izboljša delovanje motorja in odpravi nemalo težav.

Motor bo proizvedel več energije in manj škodljivih emisij ob enaki količini goriva.

Poraba goriva bo manjša za do 7% (podatek proizvajalca).

Izboljšan tek bo znižal nivo hrupa dizelskega motorja.

Boljše izgorevanje zmanjša količino izpuha črnega dima.

Boljša eksplozivnost goriva

 • Višje število cetanov poveča eksplozivnost goriva.
 • Očiščeni injektorji bodo optimalno dozirali gorivo in imeli pravilno razpršitev goriva v cilindru.
 • Manj škodljivih izpustov emisij neizgorelega goriva.

Čisti komponente

 • Razgradi nakopičeno smolo na koncu injektorja in notranje zlepitve.
 • Razgradi saje in zlepitve na batu in steni cilindra.
 • Razgradi nakopičene saje na izpušnih ventili in sedežih.

Mazalne sposobnosti

 • Podmazuje in ščiti celoten dizelski vbrizgalni sistem in zgornji del cilindra.
 • Nadomesti mazanje pri uporabi dizelskega goriva z manj žvepla.

Pepel, težava izpušnega sistema.

V kanalih in filtru trdnih delcev se nabirajo saje in pepel, slednji nastane zaradi zgorevanja dodatkov ali umazanije v gorivu. Pepel se ne sežge z regeneracijo, tako kot saje, zato se ta nalaga v filtru trdnih delcev in ga s sčasoma zamaši.

Povratni vod izpušnih plinov

Delež vračanja izpušnih plinov v ponovno izgorevanje preko EGR ventila je pri dizelskih motorjih do 50 %, kar motor izdatno obremeni s sajami.

 • Saje iz izpuha zmanjšajo učinkovitost izgorevanja.
 • Vsrkane saje v cilindru znižujejo življenjsko dobo motornega olja.
 • Saje se nalagajo v sesalnem kolektorju in EGR ventilu, ki se zato pogosto kvari.

Filter trdnih delcev

Zadnji najbolj obremenjeni in za okvare dovzeten del v izpušnem sistemu, kjer se nabirajo saje in pepel, katerih količina je odvisna od učinkovitosti celotnega sistema.

 • Pepel od izgorevanja umazanije in dodatkov se ne odstrani z regeneracijo.
 • Zmanjšan pretok dimnih plinov skozi filter zmanjša moč motorja.

Izpusti škodljivih emisij

Trdni delci (DPM) dokazano predstavljajo veliko tveganje za človeško zdravje, povzročajo povišano tveganje za pojav pljučnih bolezni, raka in poškodbe kardiovaskularnega in živčnega sistema.

 • Nepravilno delovanje filtra trdnih delcev povečuje izpust DPM delcev v ozračje.
 • Napake na EGR ventilu povečujejo dimljenje motorja in izpuste emisij.

Eurosol poskrbi za čistejši izpuh.

Kako kvalitetno je izgorevanje goriva se vidi v življenski dobi komponent izpušnega sistema. Eurosol DIZEL aditiv poleg učinkovitega izgorevanje goriva, zaradi katerega bo manj saj in pepela v izpušnem sistemu, dodatno učinkuje tudi na komponente izpušnega sistema, razgradi saje in pepel.

EGR ventil

 • Čisti saje v EGR ventilu in tako podaljša njegovo življensko dobo.
 • Čisti saje v povratnih vodih za izpušne pline in sesalnem kolektorju.
 • V recikliranih izpušnih plinih je manjša količina saj, zato je izgorevanje boljše in motorno olje drži dlje.

DPF filter

 • Pomaga pri regeneraciji dpf filtra.
 • Saje in pepel v filtru razgradi na manjše delce, ter naredi filter bolj prehoden.

Čistejši izpuh

 • Takojšne zmanjšanje saj črnega dima v izpuhu.

Enostavna uporaba

Eurosol DIZEL aditiv za gorivo dodamo v rezervoar goriva pri vsakem servisnem intervalu.

Uporaba primerna za vse dizelske motorje.

Vsebina 400ml pločevinke zadostuje za 150 litrov goriva.

 • Pri starejših vozilih je priporočljiva uporaba ene pločivnke na vsak servisni interval, pri sodobnih dizlih tri pločevinke na vsak servisni interval.
 • Eurosol DIZEL SISTEM

  0 out of 5

  Aditiv za izboljšanje kakovosti dizelskega goriva, zagotavlja popolnejše izgorevanje goriva z manjšo porabo goriva in manj izpusti škodljivih emisij. Zaščiti in trajno očisti komponente v celotnem sistemu od rezervoarja…

  28,50
V košarico ste dodali proizvod: